Иргэний улс төрийн эрхийн тухай хуулийн төслийн үр нөлөөний үнэлгээ, хууль зүйн дүгнэлтийг танилцуулав

Иргэний улс төрийн эрхийн тухай хуулийн төслийн үр нөлөөний үнэлгээ, хууль зүйн дүгнэлтийг танилцуулах хэлэлцүүлэг өнөөдөр Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх Иргэний танхимд болов.

Хэлэлцүүлэгт Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга Ц.Баярсайхан, дэд дарга Б.Нэргүй, хуульч, судлаачдын төлөөлөл оролцлоо.

ТӨРИЙН ШАГНАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ

 Монгол Улсын Төрийн шагналын тухай хуулийн төслийн эцсийн хувилбар болон одон, медалийн шинэчилсэн загваруудыг үүгээр хүргэж байна.

Хуулийн төсөлтэй холбоотой санал, хүсэлтийг Ерөнхийлөгчийн Тамгын газарт бичгээр болон chuluunpurev@president.mn цахим хаягаар хүлээн авна.

УЛС ТӨРИЙН НАМЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ

УЛС ТӨРИЙН НАМЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН  НАЙРУУЛГЫН ТӨСЛИЙНТАНИЛЦУУЛГА

 

Монгол Улс ардчилсан тогтолцоонд шилжээд даруй 25 жил өнгөрсөн боловч эдүгээ улс төрийн намуудын төлөвшил, улс төрийн тогтолцоонд гүйцэтгэх үүрэг, эрх зүйн орчин учир дутагдалтай байгаа нь ардчилсан төрийн байгуулал зохих ёсоор ажиллахгүй, засаглалын хямралт байдал үүсэхэд нөлөөлж байна.

ТӨРИЙН ШАГНАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ЭЦСИЙН ХУВИЛБАРЫГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар Ерөнхийлөгчийн Тамгын газраас Төрийн шагналын тухай хуулийн төслийг боловсруулах ажлыг 2009 оноос үе шаттайгаар эхэлсэн билээ. Энэ ажлын хүрээнд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны 15 тоот захирамжаар байгуулагдсан Төрийн шагналын тухай хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэг Төрийн шагналын тухай хуулийн төслийг эцэслэн боловсруулж, Улсын Их хуралд өргөн мэдүүлэхээр бэлтгэж байна.

ТӨРИЙН ШАГНАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ

Монгол Улсын Төрийн шагналын тухай хуулийн төслийн эцсийн хувилбар болон одон, медалийн шинэчилсэн загваруудыг үүгээр хүргэж байна.

Хуулийн төсөлтэй холбоотой санал, хүсэлтийг Ерөнхийлөгчийн Тамгын газарт бичгээр болон chuluunpurev@president.mn цахим хаягаар хүлээн авна.

МОНГОЛ УЛС БАЙНГА ТӨВИЙГ САХИХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

МОНГОЛ УЛС БАЙНГА ТӨВИЙГ САХИХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол Улс сүүлийн 25 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлж ирсэн төвийг сахих зарчмуудыг байнга төвийг сахих бодлого болгон хэлбэржүүлж хуульчлах нь зүйтэй гэж үзэн Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс зөвлөмж, Засгийн газар тогтоол гаргасан билээ.

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Төсөл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2015 оны … дугаар   сарын …-ны                                                                              Улаанбаатар өдөр  хот

“Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх байгуулах тухай” хуулийн төсөл

Төсөл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

“ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ” ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ


1 дүгээр зүйл. Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх байгуулж түүний байршил, нутаг дэвсгэрийн харъяаллыг дор дурдсанаар тогтоосугай: