Улаанбаатар-12,Төрийн ордон, 373 тоот

51-263489 51-262220

irgen@president.mn

Таны нэр

Имэйл хаяг

Захидал бичих

Иргэдийн оролцоо төсөлтэй холбоо барих

Улаанбаатар-12,Төрийн ордон, 465 тоот

51-266876

sunjid@president.mn

Таны нэр (*)

Таны имайл хаяг (*)

Гарчиг

Захидал бичих

Иргэний Танхимын ажлын албаны баг

Иргэдийн оролцоо төслийн баг